1.КОЙ ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Ние от онлайн магазин rextrade.eu ,управляван от МАКОНТ-17 ЕООД с регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204460927 със седалище гр. София , р-н Връбница 2,бл. 601,вх.Б   обработваме и съхраняваме  Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. Като ползвател на предоставените от Вас лични данни ,МАКОНТ-17 ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


2. Вид данни ,които обработваме и съхраняваме и  за какви цели:

Личните данни, които използваме и съхраняваме , предоставени доброволно от Вас при регистрация или покупка без регистрация, а  именно: ИМЕНА,АДРЕС,ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР,email АДРЕС,IP АДРЕС и др. , се използват от Администратора с цел:
- управление на поръчки, извършване на доставка  
-издаване на фактури
-пряка комуникация и обратна връзка  с потребителя
-обслужване и отговор на клиентски запитвания, рекламации
- съдействие при създаване на акаунт,  възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни и друг вид техническо съдействие
- информиране  за продукти,  нови промоционални цени и специални оферти

3.Как съхраняваме Вашите Лични данни :

МАКОНТ-17 ЕООД използва и съхранява Вашите лични данни само и единствено на територията на Република България в съответствие с Регламент 2016/679.

4. Кой има достъп до  личните Ви данни:
(Личните Ви данни са достъпни само и единствено за лица, които се налага да упражнят своята дейност във връзка с предоставяната от нас услуга. Те са обучени и оправомощени по прилежащия начин.)
 -Транспортни и куриерски фирми , с които работим с цел доставка на нашите стоки. Те получават само и единствено лични данни, които са им необходими за изпълнение на професионалните им задължения.
-Оторизирани фирми за техническа поддръжка , с цел сигурност на  информацията и закрила от злоупотреби  
-Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от МАКОНТ-17 ЕООД предоставяне на информация, сред която и лични данни, като например:  български съд , различни надзорни органи , Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, НАП и др.


5. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни
Личните данни, предоставени от Вас се съхраняват за период необходим за изпълнението на целите описани в настоящата Политика за защита на личните данни.


6. Вашите права:
-Имате право на достъп  и по всяко време да  получите информация от Администраторът на rextrade.eu за Вашите данни, които съхраняваме.
-Имате право да изтриете Вашите данни по всяко време, освен ако тяхното обработване не е необходимо с цел спазване на правни задължения , предвидени в законодателството на Република България.
-Имате право да коригирате личните си данни в случай на неточност.
-Имате право на възражение, посредством жалба до Комисия за защита на личните данни.
-Имате право на защита в случай на нарушение на Вашите права.


7. Може ли да възразите да  предоставите личните си данни и какво следва:
За да  бъде осъществена  онлайн покупко-продажба на сайта ни, съответно  да сключим договор с Вас и да сме в състояние да предоставим заявените услуги в съответствие със регламентираните от закона наши задължения ,МАКОНТ-17 ЕООД ,се нуждае от дадени Ваши лични данни, а именно: имена, телефонен номер, адрес за доставка и email адрес.
Отказ за предоставяне на тези данни от Ваша страна, ни  ограничава и възпрепятства да сключим договор с Вас за осъществяване на предлаганите от нас услуги.


8.Използване на бисквитки:
БИСКВИТКИТЕ или т.нар. {Cookies} са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск, когато посещавате интернет сайтове . Посредством тях подобряваме работата на сайта ,за да съдържа максимално полезна за Вас информация. Събираната от БИСКВИТКИТЕ информация не е под формата на Лични данни, използва се цел анализ на потребителското търсене в сайта ни и подобрява неговата работа.  Можете да се възползвате от настройките на Вашия браузър  да не се запаметяват БИСКВИТКИ.  Евентуалното им блокиране или изтриване на вече запаметени такива би повлияло  на функционалността на нашия сайт и  да го превърне в частично неизползваем за Вас.

Надзорен орган
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
email :  kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg